top of page

Cauterisatie

Voor cauterisatie maken wij gebruik van een cauteerstift. Elektro-cauterisatie is een geschikte techniek voor de behandeling van plattere fibromen zoals ouderdomswratten en steelwratten. Het principe berust op het wegbranden van weefsel  met behulp van een hoge temperatuur.

 

De fibromen worden met behulp van een door gelijkstroom verhitte stift weggebrand. In geval van ouderdomswratten kan, afhankelijk van de grootte, een tweede behandeling nodig zijn. Deze vindt meestal 2 weken na de eerste behandeling plaats.

bottom of page